image

Hva gjør Haukelands Venner?

Våre innsamlede midler går uavkortet til prosjekter som:

- Gi barn og unge et bedre opphold på sykehuset ved å:

*anskaffe leker og spill, nettbrett og flatskjermer,

*samle inn til prøvetakingspremier

*bidra til kulturopplevelser på og utenfor sykehuset

*støtte til leke-, kunst- og musikkterapeuter

- Bidra til aktiviteter for trening og mestring for alle pasienter

- Videreutvikling av Hagen på Taket

- Forbedre pårørende- og stillerom

- Utdeling av flatskjermer, nettbrett og radioer på avdelingene

Nyheter

Haukelands Venner har sammen med Jæger Sentrum AS og Barnekreftforeningen finansiert to biler typen BMW i3 til Avansert hjemmesykehus, Barne- og ungdomsklinikken
Det var begeistring hos avdelingsledelse og sykepleiere som møtte Paal Christian Mowinckel og Helge S. Dyrnes på Kreft 2 og nevrologisk akuttpost. De overrakte foreløpig 3 stk store flatskjermer til hver avdeling. Skjermene er gitt av AS J.E. Mowinckel og Mowinckel Holding AS gjennom Haukelands Venner.
Kreft 1 posten v/seksjonsleder Siv M. Årdal mottar 9 stk flatskjermer fra Haukelands Venner. Flatskjermene skal installeres på isolatrommene ved avdelingen.
Bjørn Tore Taranger tok verdensrekorden, og løp samtidig inn et betydelig beløp til Haukelandsvenner.