image

Åpning av Bevaringshagen

I slutten av august 2017 åpnet vi Bevaringshagen.

Dette er et nytt og spennende delprosjekt som inngår i Hagen på Taket. Vi retter en stor takk til primus motor, Heidi Lie Andersen, Botanisk Hage/Institutt for Miljø- og ressursfag ved Universitetet i Bergen som hadde idéen og utformet hagen, samt student Hedda Holm, som har plantet rødlistede arter.