image

Laug til støtte for Haukelands Venner

Vi takker Lauget, bestående av GCRieberfondene, Grieg Foundation og Bjørneseths Fond, for 150.000 støtte i 2018 og de to neste årene!

Det har hatt stor betydning for oss i år at GCRieberfondene, Grieg Foundation og Bjørneseths Fond besluttet å delta i et laug til støtte for Haukelands Venner. De har til sammen forpliktet seg til å bidra med kr. 150.000 pr. år i 3 år.

Gjennom dette skapes det forutberegnelighet for oss i årene fremover, og vi kan i større grad ta initiativ og også invitere andre støttespillere med i konkrete prosjekter for å øke trivsel for pasienter og pårørende, sier Helge S Dyrnes, styreleder i Haukelands Venner.

Sammen med lauget og andre støttespillere har vi i 2018 bidratt med over kr. 250.000 i gavemidler.