image

Nye TV-er til Haukeland Sykehus og 1 nord

16. november 2016 leverte Haukelands Venner TV-er til glade mottakere på ØNH og Spinalenheten.

16. november 2016 leverte Haukelands Venner TV-er til glade mottakere på ØNH og Spinalenheten. 1 nord fikk også TV-er.

Atle Halvorsen:

“Takknemlig for at Haukelands Venner er med oss. Alltid. Som Vennene sier: Atle prioriterer - vi leverer. Har eg en kjekk jobb, eller?”