image

Rosehagen demper uro og skaper trivsel

Rosehagen på takterrassen på Haukeland universitetssykehus er resultatet av et frivillig initiativ for å bidra til økt trivsel for pasienter og pårørende.

Rosehagen på takterrassen på Haukeland universitetssykehus er resultatet av et frivillig initiativ for å bidra til økt trivsel for pasienter og pårørende. Kanskje pasienter som har lyst kan få stelle litt med bedene også?

Denne artikkelen fra sykepleien.no er positiv til slike muligheter innen eldreomsorgen, men det gjelder nok flere pasientgrupper også.