image

Bevaringshagen

Dette er delprosjekt tre i Hagen på Taket. Bevaringshagen er et spennende tiltak, initiert av Heidi Lie Andersen fra Botanisk Hage ved Universitetet i Bergen. Student Hedda Holm har hatt ansvaret for utplanting. Bevaringshagen ble åpnet i august 2017.