image

PREMIER TIL BARN VED PRØVETAKING

Småpremier og klistremerker

Det er et umettelig og kontinuerlig behov for små oppmerksomheter til barn som er gjennom prøvetaking og behandling.