image

Avansert hjemmesykehus, Barne- og ungdomsklinikken

Haukelands Venner har sammen med Jæger Sentrum AS og Barnekreftforeningen finansiert to biler typen BMW i3 til Avansert hjemmesykehus, Barne- og ungdomsklinikken

Avansert hjemmesykehus (AHS) tilbyr behandling, pleie og oppfølging til barn og ungdom hjemme, så sant det er forsvarlig og praktisk mulig, som alternativ til opphold på sykehuset.