image

Dette er Haukelands Venner

Haukelands Venner er en ideell stiftelse som jobber for et triveligere sykehus for pasienter og pårørende. Vi søker støtte hos stiftelser, fond, legater, bedrifter og private personer. Mens sykehuset fokuserer på behandling, prøver vi å gjøre oppholdet litt bedre for små og store pasienter og pårørende.

image

Vi gjør det lille ekstra!

Haukelands Venner er en ideell organisasjon. Vi samler inn penger som går uavkortet til tiltak som skal gjøre sykehusoppholdet best mulig for både pasienter og pårørende. Vi gjør det lille ekstra som sykehuset selv ikke har mulighet til å bidra med, for å skape en god og positiv hverdag for alle de som ligger på sykehuset, deres familie og deres venner. Vi favner alle pasientgrupper.

image

Fakta om oss:

Haukelands Venner er en 100% frivillighetsbasert stiftelse.

Haukelands Venner er registrert i Brønnøysundregistrene.

Haukelands venner er godkjent for skattefradrag og gaver.

Haukelands venner er godkjent av Innsamlingskontrollen.


Menneskene bak Haukelands Venner

Presentasjon av styret:

Helge Dyrnes
Styreleder
Helge Dyrnes

Tove I. Ellingsen
Nestleder
Tove I. Ellingsen

Nytt bilde kommer

Emily Hysing-Dahl
Styremedlem
Emily Hysing-Dahl

Ole J. Christensen
Styremedlem
Ole J. Christensen

Jan - Aksel Næss
Styremedlem
Jan - Aksel Næss

Nytt bilde kommer

Inger Sydnes Helland
Styremedlem
Inger Sydnes Helland

Nytt bilde kommer

Bilde av styret pr. 2024 kommer

Styremedlemmene brenner for vårt formål, som vi mener er meningsfullt og viktig. Vi trenger økonomiske bidrag til å gjennomføre flere prosjekter som øker trivselen og velferden til pasienter og pårørende. Vi kaller det for "Det Lille Ekstra".

Atle Halvorsen
Pasientkurator på Haukeland Sykehus - fast møtende i styret
Atle Halvorsen