image

Dette er Haukelands Venner

Haukelands Venner er en ideell stiftelse av frivillige, som jobber for et triveligere sykehus for pasienter og pårørende. Vi søker støtte hos stiftelser, fond, legater, bedrifter og private personer. Mens sykehuset fokuserer på behandling, prøver vi å gjøre oppholdet litt bedre for små og store pasienter og pårørende.

image

Vi gjør det lille ekstra!

Haukelands Venner er en ideell organisasjon av frivillige. Vi samler inn penger som går uavkortet til tiltak som skal gjøre sykehusoppholdet best mulig for både pasienter og pårørende. Vi gjør det lille ekstra som sykehuset selv ikke har mulighet til å bidra med, for å skape en god og positiv hverdag for alle de som ligger på sykehuset, deres familie og deres venner. Vi favner alle pasientgrupper.

image

Fakta om oss:

Haukelands Venner er en 100% frivillighetsbasert stiftelse.

Haukelands Venner er registrert i Brønnøysundregistrene.

Haukelands venner er godkjent for skattefradrag og gaver.

Haukelands venner er godkjent av Innsamlingskontrollen.


Menneskene bak Haukelands Venner

Presentasjon av styret:

Helge Dyrnes
Styreleder
Helge Dyrnes

Emily Hysing-Dahl
Styremedlem
Emily Hysing-Dahl

Christine Kahrs
Styremedlem
Christine Kahrs

Tor Aase Johannessen
Styremedlem
Tor Aase Johannessen

Ole J. Christensen
Styremedlem
Ole J. Christensen

Anders Nyland
Styremedlem
Anders Nyland

Atle Tidemann
Styremedlem
Atle Tidemann

Styret samlet i august 2017
Styret samlet i august 2017

Styremedlemmene brenner for vårt formål, som vi mener er meningsfullt og viktig. Vi trenger økonomiske bidrag til å gjennomføre flere prosjekter som øker trivselen og velferden til pasienter og pårørende. Vi kaller det for "Det Lille Ekstra".

Atle Halvorsen
Pasientkurator på Haukeland Sykehus - fast møtende i styret
Atle Halvorsen

Christian Watkins
Web-utvikler
Christian Watkins

Christian har bidratt med utvikling av websidene på sin fritid. Vi er svært takknemlige for hjelpen.