image

Mer enn 1.300.000,- NOK i innsamlede midler!

Vi takker våre gode givere! Noen midler er øremerket fra giverne, ellers er dette bidrag som er kommet inn til Haukelandsvenner. 300.000,- kr har vi i år gitt til:

Sound Beam til Barne- og Ungdomsklinikken (BUK) fra Barns Beste og Buekorps

Barnepasienttur med Statsraaden

Musikkanlegg til BUK

Fem benker til Hagen på Taket fra SR Bank-stiftelsen

Leker og klovnemateriell

Kulturuke BUK fra GC Rieberfondene

Leker til BUK og premier ved prøvetaking, gitt av Frits Hansen og Idar Vollvik

Høstkulturuke BUK

Tredemøller til Treningspoliklinikken på Sandviken

Psykiatrialliansen T-skjorter til fire lag fra Bergen Næringsråd

20 nettbrett (Rotary med flere)

Rollup, pins, klistremerker

Trappeløp – vann

Energisenteret for Barn og Unge, arrangement av WLAN, støtte til mat

Flatskjermer, Dabradioer, nettbrett

I 2017 gikk midlene til:

  • Flatskjermer, nettbrett, spill
  • Leker til barn på utvalgte avdelinger
  • Premier til barn ved prøvetaking
  • Hagen på Taket, utemøbler og planter
  • Pårørenderom på Brannakutten
  • Treningspoliklinikk på Sandviken
  • Lydanlegg til Nordåstunet
  • Tur for barnespasienter med Statsraad Lehmkul

Hjelp oss å hjelpe!

Våre prosjekter

Vårt nyeste prosjekt er innsamling til aktiviteter ved Barnas Energisenter.
Hagen på Taket er laget som et fristed for pasienter, spesielt de som er innlagt over lengre tid. Gjennom flere år har vi samlet inn midler til opprustning av møbler og utplanting av vakre blomster og busker, nyttevekster og nå sist utrydningstruede arter. Haukelands Venner har med hjelp fra mange gode givere og hjelpere, laget en oase. Hjelp oss til å gjøre dette til et enda bedre sted for pasienter, pårørende og ansatte.
Rosehagen er det første prosjektet i Hagen på Taket. Den ble grunnlagt av Emily Hysing Dahl til minne om hennes mor. Det var gaver gitt i stedet for blomster til begravelsen, som var grunnlaget for etableringen av Rosehagen. I dag er det en vakker hage, stelt av Bergen Rotary Syd Vest.
Urtehagen er prosjekt nr 2 i Hagen på Taket. Det var noen driftige medisinerstudenter som først plantet urtehagen. Vedlikeholdet er nå overtatt av Bergen Rotary Syd Vest.
Dette er delprosjekt tre i Hagen på Taket. Bevaringshagen er et spennende tiltak, initiert av Heidi Lie Andersen fra Botanisk Hage ved Universitetet i Bergen. Student Hedda Holm har hatt ansvaret for utplanting. Bevaringshagen ble åpnet i august 2017.
I flere år har Stiftelsen Seilskibet Statsråd Lehmkuhl, Seilskibet Statsråd Lehmkuhls Venner, Barnekreftforeningen, Foreningen til Barns Beste, sammen med Haukelands venner, arrangert tur for barnepasienter og deres familier med Statsraad Lehmkul en vakker forsommerdag i mai. Dette er en begivenhet som små og store gleder seg over og hvor sykdom kommer litt i bakgrunnen for en stund.
Vi kjøper inn leker, gir julegaver og utstyrer avdelinger med nye leker når det trengs.
Småpremier og klistremerker
Brannakutten har pasienter som kommer inn på svært kort varsel.
Psykiatrisk klinikk i Sandviken hadde behov for å innrede et skikkelig treningspoliklinikk til sine pasienter. Haukelands Venner fant midler hos gode givere og bidragsytere.
Vi trenger nytt lydanlegg! Kan Haukelands Venner hjelpe oss?
Det er behov for flere rom for pårørende til pasienter i livets siste fase.
Bevilget og betalt ut i 2018 er 300,000,- NOK