image

Urtehagen

Urtehagen er prosjekt nr 2 i Hagen på Taket. Det var noen driftige medisinerstudenter som først plantet urtehagen. Vedlikeholdet er nå overtatt av Bergen Rotary Syd Vest.