image

LEKER TIL BARN PÅ UTVALGTE AVDELINGER

Vi kjøper inn leker, gir julegaver og utstyrer avdelinger med nye leker når det trengs.