image

STILLEROM

Det er behov for flere rom for pårørende til pasienter i livets siste fase.

Livets avslutning skal også være verdig. Derfor planlegger vi nå utvikling av stillerom.