image

TRENINGSPOLIKLINIKK I SANDVIKEN

Psykiatrisk klinikk i Sandviken hadde behov for å innrede et skikkelig treningspoliklinikk til sine pasienter. Haukelands Venner fant midler hos gode givere og bidragsytere.

Treningspoliklinikken i Sandviken